Apel motywacyjny

W czwartek, 22 lutego 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 20 im Orła Białego we Wrocławiu odbył się "Apel motywacyjny". Pan dyrektor Dariusz Kopaczewski rozdał wiele dyplomów uczniom wyróżniającym się pod względem zachowania. Wręczane też były dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które zostały przeprowadzone w pierwszym semestrze. Motywem przewodnim Apelu była sentencja Małgorzaty Strzałkowskiej: "W dobrym świecie dobrze żyć, a więc dobrze dobrym być", autorki książki "O wartościach, czyli Rady nie od parady". W ramach jego przebiegu zaprezentowany został przez uczniów program słowno-muzyczny. Koordynatorami Apelu były panie Ewa Leszczyńska i Dorota Downar-Zapolska - dla klas I-III, natomiast panie Katarzyna Justyna i Lidia Marcinkowska-Ogrodnik - dla klas IV-VII. Dekorację wykonały panie Paulina Libigocka i Urszula Maziarz.