Wielkopostne rekolekcje szkolne

W dniach od 26-28 marca 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu odbywały się rekolekcje wielkopostne. Przeprowadził je o. Urban Adam Bąk, dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach. Głównym motywem jego nauk było wskazanie: "Być uczniem Jezusa Chrystusa".

Rekolekcje miały dwie części. W dwa pierwsze dni zajęcia odbywały się w szkole, a ostatniego dnia dzieci przeszły do kościoła parafialnego pw. św. Antoniego.

Uczniowie żywo uczestniczyli w zajęciach rekolekcyjnych, przedstawiając m.in. dwie inscenizacje ewangeliczne: "Pan Szymon" (klasa V b) i "Uczyć się od Jezusa: historia Zacheusza" (klasa VI b). Niektóre dzieci z klas I-III już wcześniej włączyły się do konkursu plastycznego, proponując plakat o tematyce rekolekcyjnej "Być uczniem Jezusa Chrystusa".

Rekolekcje zakończyły się w kościele mszą świętą, którą odprawił o. Jordan Mateusz Staffa. Ich tematykę i przebieg przygotował zespół nauczycieli religii.