Drzwi Otwarte

"Morskie Opowieści" - to myśl przewodnia dnia "Drzwi Otwartych" w Szkole Podstawowej nr 20 im Orła Białego we Wrocławiu, zbiegającego się z datą 26 kwietnia 2018 roku. Fabuła morskich opowieści rozchodziła się w sali gimnastycznej i w salach klasowych, w godzinach wieczornych od 17:00-19:00. Obecny był pan dyrektor Dariusz Kopaczewski oraz panie wicedyrektorki Barbara Gaczyńska-Cukier i Anna Tylkowska.

Najpierw w sali gimnastycznej wpadała w oko przemyślana i estetycznie wykonana dekoracja, z solidnym statkiem rybackim i siecią ryb, zarybionym morzem i fruwającym nad nim ptactwem. Natomiast rybakami, piratami, śpiewnymi syrenkami morskimi, burzą z błyskawicami, tancerzami i tancerkami, narratorami itp. byli uczniowie, przy dyskretnym wsparciu i kierownictwie nauczycieli. Część artystyczna miała swój rozmach i dynamikę, przyciągała uwagę licznych gości, dzieci z rodzicami, potencjalnych uczniów szkoły w przyszłym roku szkolnym.

Druga część, odbywająca się w salach klasowych, stała się kontynuacją wcześniejszych opowieści morskich. Można je było usłyszeć w Porcie "Kawiarenka", przy pysznych ciastkach i gorących napojach. W innych salach, nazwanych np. "Dolny Pokład" albo "Wyspa Artystyczna", podobnie "Wyspa Bezludna", "Wyspa Matematyczna", "Wyspa Biblioteczna" i "Wyspa Angielska", odbywały się warsztaty ceramiczne, plastyczne, plastyczno-przyrodnicze, gry planszowe i logiczne, zabawy zręcznościowe, plastyczno-ruchowe itp. Były też sale "Chińskich szeptów na morzu", "Ryb na niby", "Zrób sobie łódkę, "Morskie łamigłówki" i inne. Wszędzie była jakaś zabawa, ćwiczenie umiejętności plastycznych, matematycznych, chemicznych albo języka angielskiego.

Koordynatorami "Drzwi Otwartych" i części artystycznej były panie Marta Baura, Agnieszka Kamińska, Ewa Samborska i Anna Wilkosz. Wykonaniem dekoracji zajęły się panie Urszula Maziarz i Paulina Libigocka, przy współpracy nauczycielskiej grupy plastycznej.