Konkurs wojewódzki

W ostatnich dniach maja 2018 roku ogłoszono laureatów VIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Wędrówki szlakiem wartości”. W konkursie pt. „Matka” laureatami zostali także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu.

W kategorii prac plastycznych:

w grupie pierwszej, klasy 0-1

Uczennica z klasy 1e / 2. miejsce;

Uczennica z klasy 1e / wyróżnienie. 

w grupie drugiej, klasy 2-4:

Uczennica z klasy 2d / 1. miejsce;

Uczennica z klasy 2a / 3. miejsce;

Uczennica z klasy 2c / wyróżnienie.

 

W kategorii poezji:

recytacje

Uczeń z klasy 4d / 3. miejsce

Uczennica z klasy 7b / wyróżnienie

pisanie

Uczeń z klasy 7a / 3. miejsce

 

Organizatorem konkursu była Fundacja "Pax et Bonum" z Wrocławia, a odbył się on pod patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia, Marszałka Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego.