Narodowe Święto Niepodległości

14 listopada 2019 r. uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu odśpiewaniem "Hymnu Państwowego" rozpoczęli świętowanie 101. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. W inscenizacji młodzieżowej nad flagą biało-czerwoną zniewolonego państwa polskiego i naszkicowanej ziemi polskiej powiewały wrogo trzy czarne sztandary zaborców - Austrii, Prus i Rosji. Wreszcie przyszedł czas wolności, utożsamiany z postacią marszałka Józefa Piłsudskiego, o którego czynach uczą się dziś uczniowie w polskich szkołach. Przyswajają sobie też utwory patriotyczne poetów. Organizatorzy uroczystości szkolnej Narodowego Święta Niepodległości w "Dwudziestce" wyróżnili tym razem wiersz Marii Konopnickiej "Ojczyzna":

"Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki".

Dzień Narodowego Święta Niepodległości jest jednocześnie dla "Dwudziestki" świętem szkolnym, nosi ona imię Orła Białego. Przemawiał w tym dniu pan dyrektor Dariusz Kopaczewski. Organizatorami apelu byli Marta Baura, Marta Świtała-Vesa i Dominik Golec.