Odwiedziny świętego Mikołaja

Święty Mikołaj, biskup z Miry z VI wieku, wciąż jest niestrudzony w pamięci i hojności swojego serca.
Co roku odwiedza zwłaszcza dzieci na całym świecie i przynosi im różnorodne prezenty, najczęściej słodkie.

6 grudnia 2019 roku przybył do Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu. Cieszyły się
 z jego obecności dzieci klas od 0-3. Śpiewały mu piosenki, wyrażały radość tańcem i zabawą.

Wcześniej uczniowie "Dwudziestki" przygotowywali się do spotkania konkursem "Portret Świętego Mikołaja - biskupa Miry". Dzieł plastycznych było wiele, kolorowych i typowo dziecięcych. Laureaci prac nagrodzonych otrzymali dyplomy z rąk Świętego Gościa.

Nie bez wrażliwości wśród uczniów pozostała Mikołajowa akcja "Męska Skarpeta". Zebranymi skarpetami, jak w ostatnich latach, obdarowani zostaną bezdomni schroniska im. świętego brata Alberta we Wrocławiu.

Inicjatywą i organizacją szkolną dnia świętego Mikołaja zajęli się nauczyciele religii.