Koncert Kolęd i Pastorałek

"Echo Betlejemskiej Nocy" - pod tym tytułem odbył się w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego
we Wrocławiu IV Koncert Kolęd i Pastorałek. Rozpoczął się on prezentacją multimedialną, będącą fotograficznym wspomnieniem poprzednich trzech koncertów.

Biblijne przeżycie wieczoru koncertowego,
19 grudnia 2019 r., zapoczątkowała myśl
o Zwiastowaniu Anielskim, o objawieniu Maryi
z Nazaretu, że porodzi Jezusa - Syna Bożego, Zbawiciela świata. Pieśń "Maryjo, czemu pobladłaś" uspokajała Najświętszą Panienkę, zatrwożoną słowami Anioła.

Gdzieś w oddali zarysował się krajobraz z maleńką stajenką - żłóbkiem Dzieciątka. Na scenie w tym czasie pojawił się rytmiczny taniec aniołów z Maryją. Gong wybijał nadejście Świętej Nocy. "Cicha noc, święta noc" - zabrzmiała w sali szkolnej jedna
z najbardziej znanych kolęd na świecie, pochodzenia austriackiego z XIX wieku.

Życie jednak nie zaczyna się w ciszy - wyjaśnił narrator. Od pierwszej chwili jego istnienia otacza je czuła muzyka matczynego serca. I tak do narodzenia, przez dziewięć miesięcy, bicie serca matki i dziecka tworzą wspaniałą harmonię. Prawdziwość tego stwierdzenia ilustrowało zdjęcie dziecka poczętego, powstałe metodą badań USG.

Nastał moment powitań. Z zaproszonych gości powitaniem zostali wyróżnieni m.in. śpiewacy: pani Monika Łyżwa i pan Wojciech Stefanowski.

Ku czci Dzieciątka Bożego, którego życie zaistniało ponad dwa tysiąclecia temu, rozśpiewał się chór szkolny pod batutą pani Anny Piotrowskiej. Repertuar śpiewu otworzyła kolęda polska "Gdy śliczna Panna", z początków XVIII wieku. Odtąd do śpiewu włączały się dzieci, uczniowie klas pierwszych i starszych. Zaczęli uczniowie z klasy pierwszej, prowadzone przez panią Alicję Stefanowską, kolędą "Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje".

Kolędowanie przerywały dialogi dzieci, stawiających pytania o wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem. Odpowiedzią miały być teksty stopniowo śpiewanych kolęd i pastorałek, nie tylko
w języku polskim, ale także niemieckim i angielskim.
Z utworów polskich wyśpiewane zostały "Grudniowe noce, zimowe noce", "A wczora z wieczora", "Zaśnij Dziecino", "Gore gwiazda Jezusowi", "Przybieżeli
do Betlejem pasterze" i inne.

Dynamikę koncertu podkreśliły również taniec uczniów klas szóstych i życzenia pana dyrektora Dariusza Kopaczewskiego. Z kolei jego podziękowania adresowane były szczególnie do siostry Alicji Grzywocz - głównego koordynatora koncertu. Ostatni utwór kolędowego wieczoru pobudził wszystkich do najgłębszych przemyśleń,
bo "Dziś wszystkim z nas Bóg narodzi się".

Koncert i jego przebieg, jak poprzednie, przygotowali
i zrealizowali nauczyciele religii, chóru, muzyki
i tańca, wychowawcy świetlicy oraz inni twórcy
i wykonawcy różnorodnych ról.