Pasowanie na Ucznia

 

Pasowanie na Ucznia jest dniem wyjątkowym dla szkoły, rodziców, nauczycieli, a szczególnie dla pierwszoklasistów. Taka uroczystość w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu odbyła się dnia 27 października 2023 r. Symbolicznego aktu pasowania dokonał pan dyrektor Dariusz Kopaczewski, uczynił to w obecności pań wicedyrektorek Anny Tylkowskiej i Magdaleny Jurkowskiej. Chłopcy i dziewczęta złożyli swoje ślubowanie i stali się odtąd pełnoprawnymi uczniami szkoły. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne.